ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนตกงานหันมาเป็นผู้ค้ารายย่อยหน้าใหม่ จึงมีแรงซื้อสลากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เพราะอาชีพขายสลากลอตเตอรี่คนอยากขายเข้ามาขายโดยง่าย ส่งผลให้มีแรงซื้อในตลาดค้าส่งเพิ่มขึ้น และพบว่าเมื่อรวมชุดราคาพุ่งใบละ 150 บาท
สำหรับการแก้ไขปัญหาสลากแพงนั้น แก้ไม่ค่อยได้เพราะที่แผงเร่ ไม่มีทางที่จะเจอคนขาย ขายที่ใบละแปดสิบ เจอแต่น้อยนัก ซื้อล็อตเตอรี่มังกรฟ้า เพราะซื้อขายแบบออนไลน์ ราคาเลขชุดไม่แพงเหมือนที่แผงเร่ขาย สมัครสมาชิกแล้วแค่ ทำตามขั้นตอนการซื้อขายตามที่เว็บแนะนำในบทความก่อน ๆ ใส่ฟิลเตอร์ ตามเลขที่ตนเองต้องการได้

ปัญหาคือ มีประชาชนร้องขอมาโดยตลอดว่าอยากให้สำนักงานสลากฯ ขายสลากใบในราคา 80 บาทได้ ยากมากเพราะที่แผงเร่มีแต่ขายเกินราคา ซื้อล็อตเตอรี่มังกรฟ้า กันไหม
แต่ปัจจุบันสำนักงานกองสลากได้มีการจัดพิมพ์สลากรวมจำนวน 100 ล้านฉบับต่องวด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ สลากโควตา 33 ล้านฉบับ แจกจ่ายให้กับองค์ต่างๆ ทั้งผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพในการจำหน่ายสลากฯ และ 67 ล้านฉบับ เปิดให้มีการซื้อจอง โดยมีผู้ลงทะเบียนซื้อจอง 150,000 ราย และมีการรับสลากทั้งระบบไปจำหน่ายรวม 190,000 ราย
ขณะที่สมาคมคนพิการ ผู้ค้ารายย่อย เรียกร้องให้จำหน่ายสลากโควตาส่งให้กับองค์กร มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ราคา 70.40 บาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการที่ได้รับโควตา สำหรับการจัดสรรสลากให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ลงทะเบียนกับสำนักงานสลากฯ สั่งจองทางตู้เอทีเอ็มและจัดส่งไปไปรษณีย์ คนโน้นว่าอย่างนั้น คนนั้นว่าอย่างนี้ ซื้อล็อตเตอรี่มังกรฟ้า ราคายุติธรรม คลิกมาที่นี่.@bluedragonapp