เมื่อ สมัครตัวแทนมังกรฟ้า แล้วคุณจะต้องกำหนดชื่อแบรนด์ล๊อตเตอรี่ออนไลน์ไว้ ให้ต่างจากคู่แข่งรายอื่น อย่าง (ชื่อ)ตามด้วย “มังกรฟ้าล๊อตเตอรี่ออนไลน์” บางคนใช้“มังกรฟ้าล๊อตเตอรี่ออนไลน์”ตามด้วยชื่อแบรนด์ตนเอง เพราะ เมื่อแบรนด์คุณนำออกสู่ตลาดแล้วต้องแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาด จะทำอย่างไร เวลาแบรนด์อื่น ๆ เริ่มออกแคมเปญมาแย่งลูกค้าไป ตัวแทนต้องสร้าง Brand Image ให้ชื่อแบรนด์ล๊อตเตอรี่ออนไลน์ ดูดีในสายตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะได้เปรียบ
ฉะนั้น การสร้างภาพลักษณ์ จึงต้องกำหนดแผนแต่ละขั้นให้สอดคล้องชัดเจน คือเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ชื่อแบรนด์ล๊อตเตอรี่ออนไลน์ ในการตลาดที่แข่งขันรุนแรงผู้ สมัครตัวแทนมังกรฟ้า ต้องวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคก่อน แล้วเก็บข้อมูลไว้
กำหนดแผนตามขั้นตอน
การสร้างภาพลักษณ์ต้องมีแผนการดำเนินการที่ จะสื่ออะไรออกไปให้ตลาดรับทราบทีละขั้นตอน เริ่มจาก
สร้างให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้การเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในรูปการมีส่วนร่วม การบริจาค

สื่อเรื่องราวล๊อตเตอรี่ ข่าวเลขเด่นเลขดังออกไปอย่างกว้างขวาง
แล้วผู้คนเริ่มรู้จักและมีใจโน้มเอียงมาชอบ แบรนด์ตนเอง
กระตุ้นความเชื่อมั่น แก่ลูกค้าต้องสร้างเนื้อหาสาระ ในสื่อในทำนองจูงใจสังคมรับทราบเรื่องราว กิจกรรม คุณงามความดี ที่ผู้ สมัครตัวแทนมังกรฟ้า ดำเนินการ แต่อย่าลืม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ อย่างมีระบบและต่อเนื่องจะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้คนทั้งหลาย ใครสนใจ สมัครตัวแทนมังกรฟ้า เริ่มขั้นตอนแค่ส่งชื่อ นามสกุลพร้อมเบอร์โทร จะได้ User name และ Pass word จากคลังล๊อตเตอรี่ มีเงื่อนไขว่าคนที่จะสมัครต้องซื้อโควตาขั้นต่ำ 20 -100 ใบ แต่จะมีสลากให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายแสนใบ ใครสนใจสมัครตัวเเทนมังกรฟ้ารีบแอดไลน์ @bluedragonapp