สำหรับผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า แล้วจะเลือกกลุ่มคนซื้อเป้าหมายอย่างไรและหาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไหนจึงจะทำกำไร ผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้า จะต้องเลือกว่าจะขายสลากในโควตาตนให้ใคร แล้วทำการสำรวจกลุ่มคนซื้อเป้าหมาย จะสำรวจอย่างไร? ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการ เลือกสมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า แล้วขายล๊อตเตอรี่ออนไลน์ที่มีลักษณะคล้ายตลาดนัด กล่าวคือมีผู้เสนอขายและผู้ต้องการซื้อจำนวนมาก เลือกสลากตามเลขที่ตนเองต้องการอย่างละเอียด แต่ละคนมีความต้องการตัวเลขต่างกัน ฉะนั้น    ผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้าต้องเลือกวิธีการที่จะให้ได้มาของข้อมูลบางอย่างในการประกอบการตัดสินใจว่าจะวางแผนนำสลากเลขอะไรมาขาย โดยอาศัยเข้าไปสังเกตการณ์ และใช้เวลาร่วมกับกลุ่มคนซื้อเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสลากล็อตเตอรี่จากเราจากสิ่งแวดล้อมที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า จะต้องสังเกตพฤติกรรมการใช้ซื้อตัวเลขบนสลากอย่างใกล้ชิด ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาหลัก ๆคือสังเกตกิริยาอาการและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อใช้ต้องการตัวเลข เวลาหาตัวเลขพวกเขาเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบาย  ขัดกับความรู้สึกเหมือนพวกเขาขาดอะไรบางอย่างไป หรือแม้กระทั่งว่าขั้นตอนของการหาตัวเลขดังกล่าวมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนจนพวกเขาเกิดความรู้สึกน่ารำคาญใจหรือไม่ ให้สังเกตสีหน้า ท่าทาง ความรู้สึกตลอดจนอายุ วัย เพศของกลุ่มคนซื้อเป้าหมายว่ามีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนจากการตามหาซื้อสลากที่ต้องการ แล้วผู้สมัคร…

Continue Reading

เมื่อการระบาดเชื้อ Covid-19 กลับมากลับไป ไม่มีความแน่นอนขายฉลากล็อตเตอรี่ต้องปรับตัวใหม่ รีบ ตัวแทนมังกรฟ้าขายล็อตเตอรี่ออนไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการคนซื้อที่เปลี่ยนไป เพราะลักษณะการใช้ชีวิต การทำงาน การปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติผู้คนไม่เหมือนเดิม แล้วจะเริ่มเปลี่ยนอย่างไรไปว่ากันฐานลูกค้าเดิมจะหันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  คนที่เคยซื้อฉลากล็อตเตอรี่โดยตรง บางคนอาจหันมาใช้วิธีการซื้อผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากในระยะเวลาที่ต้องอยู่บ้านนาน ๆ หรือ Work From Home ต้องพึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำให้เคยชินส่งผลให้การซื้อการขายแบบเดิมเปลี่ยนไป  คนขายฉลากล็อตเตอรี่คนไหนที่ไม่ยอมปรับตัวรับเทคโนโลยี ยอดขายจะลดลง ฉะนั้น ใครที่ยัง ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วรับเงินสด ควรเพิ่มช่องทางการซื้อขายทางเฟซบุคส์…

Continue Reading

การที่ผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า จะทำ เพจแล้วต้องการผู้ติดตามการค้นหาเพจบนเฟสบุ๊คอันดับแรกๆได้นั้น ควรใส่ข้อมูลในส่วน “เกี่ยวกับ” หรือ “About” ให้ครบ เพราะต้องแข่งขันกับผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้ารายอื่น ๆ ฉะนั้นควรเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง ตั้งชื่อเพจให้ถูกหลักการค้นหา สร้างชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ วันเริ่มธุรกิจ อีเมล เว็บไซต์ เรื่องราวเพจ หรือ ง่ายกว่านั้น ใส่ข้อมูลทุกอย่างที่ผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้าจะต้องใส่ได้ทั้งหมดลงไป  เพราะส่วนนี้เพจจะมีผู้ติดการค้นหาบนเฟสบุ๊ค และจะช่วยให้เราติดการค้นหาของ Google ด้วย ทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแบรนด์ สร้างความน่าสนใจกว่าเพจ ตัวแทนมังกรฟ้า รายอื่น…

Continue Reading