สำหรับผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า แล้วจะเลือกกลุ่มคนซื้อเป้าหมายอย่างไรและหาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไหนจึงจะทำกำไร
ผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้า จะต้องเลือกว่าจะขายสลากในโควตาตนให้ใคร แล้วทำการสำรวจกลุ่มคนซื้อเป้าหมาย จะสำรวจอย่างไร?
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการ เลือกสมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า แล้วขายล๊อตเตอรี่ออนไลน์ที่มีลักษณะคล้ายตลาดนัด กล่าวคือมีผู้เสนอขายและผู้ต้องการซื้อจำนวนมาก เลือกสลากตามเลขที่ตนเองต้องการอย่างละเอียด แต่ละคนมีความต้องการตัวเลขต่างกัน ฉะนั้น    ผู้สมัครตัวแทนมังกรฟ้าต้องเลือกวิธีการที่จะให้ได้มาของข้อมูลบางอย่างในการประกอบการตัดสินใจว่าจะวางแผนนำสลากเลขอะไรมาขาย โดยอาศัยเข้าไปสังเกตการณ์ และใช้เวลาร่วมกับกลุ่มคนซื้อเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสลากล็อตเตอรี่จากเราจากสิ่งแวดล้อมที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า จะต้องสังเกตพฤติกรรมการใช้ซื้อตัวเลขบนสลากอย่างใกล้ชิด ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาหลัก ๆคือสังเกตกิริยาอาการและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อใช้ต้องการตัวเลข เวลาหาตัวเลขพวกเขาเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบาย  ขัดกับความรู้สึกเหมือนพวกเขาขาดอะไรบางอย่างไป หรือแม้กระทั่งว่าขั้นตอนของการหาตัวเลขดังกล่าวมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนจนพวกเขาเกิดความรู้สึกน่ารำคาญใจหรือไม่ ให้สังเกตสีหน้า ท่าทาง ความรู้สึกตลอดจนอายุ วัย เพศของกลุ่มคนซื้อเป้าหมายว่ามีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนจากการตามหาซื้อสลากที่ต้องการ แล้วผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า จะต้องนำตัวเลขจากโควตาสลากไปขาย ตามที่เขาความต้องการ นี่คือวิธีเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ขายล็อตเตอรี่ออนไลน์

อย่าลืมเมื่อขายสลาก แล้วควรเพิ่มอะไรบางอย่างเพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มคนซื้อกลุ่มเป้าหมายด้วย.@bluedragonapp