เมื่อการระบาดเชื้อ Covid-19 กลับมากลับไป ไม่มีความแน่นอนขายฉลากล็อตเตอรี่ต้องปรับตัวใหม่ รีบ ตัวแทนมังกรฟ้าขายล็อตเตอรี่ออนไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการคนซื้อที่เปลี่ยนไป เพราะลักษณะการใช้ชีวิต การทำงาน การปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติผู้คนไม่เหมือนเดิม แล้วจะเริ่มเปลี่ยนอย่างไรไปว่ากันฐานลูกค้าเดิมจะหันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  คนที่เคยซื้อฉลากล็อตเตอรี่โดยตรง บางคนอาจหันมาใช้วิธีการซื้อผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากในระยะเวลาที่ต้องอยู่บ้านนาน ๆ หรือ Work From Home ต้องพึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำให้เคยชินส่งผลให้การซื้อการขายแบบเดิมเปลี่ยนไป  คนขายฉลากล็อตเตอรี่คนไหนที่ไม่ยอมปรับตัวรับเทคโนโลยี ยอดขายจะลดลง ฉะนั้น ใครที่ยัง ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วรับเงินสด ควรเพิ่มช่องทางการซื้อขายทางเฟซบุคส์ เว็บไซต์ และทางไลน์

คนซื้อจะระวังเรื่องการใช้จ่าย เนื่องจาก การระบาดเชื้อ Covid-19 เพิ่งผ่านพ้นไป แต่กลับมาใหม่ สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และยังคงความไม่แน่นอนเรื่องอนาคต ส่งผลให้ฐานลูกค้าเดิมที่เคยซื้อฉลากล๊อตเตอรี่จะใช้เงินอย่างมีเหตุผล บางคนจะเลือกออมเงิน เพราะฉะนั้น ตัวแทนมังกรฟ้า รายใดที่ปรับกลวิธีการขายใหม่ และควรเน้นขายตัวเลขที่สวย มุ่งขายเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการสลากจำนวนมาก

ฉะนั้น  ตัวแทนมังกรฟ้า เวลาขายควรแสดงรายละเอียด ความใส่ใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทราบ และเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์
อย่าลืมว่าโรคระบาดจะส่งผลให้ ผู้คนมีความหวาดกลัวและหลายคนยังคงความรู้สึกเลวร้ายอยู่ภายในจิต แต่จุดเด่น ตัวแทนมังกรฟ้าคือขายล๊อตเตอรี่ออนไลน์ไม่ต้องพูดคุยแบบตัวต่อเหมือนซื้อที่แผงเมื่อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ร่วมกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ ราคาประหยัด จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ
นักการตลาดที่ฉลาด จะฉวยโอกาสใช้สภาวะการณ์ที่เลวร้ายมาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ตนเองเสมอ.@bluedragonapp