การโฆษณา คือหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ผู้สมัคร ตัวแทนมังกรฟ้า ควรทราบและใส่ใจเพราะชื่อที่ตนสร้างตอนสมัครตัวแทน ที่มีชื่อ เฟซบุคส์ และ ID Line ต้องการการสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่คอยซื้อทราบ แต่การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพต้อง มีการรับทราบจากกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน อย่างการใช้ทวิตเตอร์ดีอย่างคือจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว้าง รวมทั้งผู้ซื้อรายใหม่ที่คาดว่าจะซื้อล๊อตเตอรี่ในอนาคต ทวิตเตอร์เองจะปั่นกระแสในบางเรื่อง รวดเร็วกว่าการทำตลาดบนโซเชียลมีเดียอื่นๆ ส่งผลให้ ตัวแทนมังกรฟ้า สร้างแบรนด์ให้ผู้คนจดจำ และสื่อสารกับเป้าหมายให้ตรงกลุ่มเกษตรกรควรปฏิบัติเมื่อทวีตข้อความคือสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
จากการศึกษาวิจัยจากทาง Twitter พบว่าทวีตที่มีไม่เกิน  50 ตัวอักษร จะได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ฉะนั้น ตัวแทนมังกรฟ้าที่คิดจะสื่ออะไรออกไปให้กลุ่มเป้าหมายทราบ ควรเลือกข้อความที่เขียนสั้น ๆ อ่านง่าย ๆ และเข้าใจตรงกัน
เกาะกระแสแห่งเวลา โดยหาคำที่เหมาะสม เชื่องโยงแบรนด์ให้เข้าเรื่องที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจ อย่างน้อยจะเรียกกลุ่ม follower มาติดตามก่อน
ภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องเข้าใจง่าย เพราะการคุยผ่านทวิตเตอร์เหมือนการคุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด จะส่งผลดีผ่านลูกค้าอ่านแล้วรู้สึกอยากส่งต่อ เนื้อหา หรือคอนเทนต์นั้นจึงต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย สื่อสารด้วยภาษาที่ให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
เลือก hashtags ที่เหมาะสม    เนื่องจากผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนชอบการเสิร์ช hashtag  ฉะนั้น เกษตรกรต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายตนเองให้ดี ว่าชอบอะไร ควรจะติด hashtag ให้ตรงอย่าง กลุ่มเป้าหมายชอบเสิร์ชคำว่า  # ซื้อหวย มากกว่าคำว่า # ซื้อล๊อตเตอรี่ อย่าลืมติด # ให้ตรง อย่าใช้มากเกินไปจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายลดการสนใจลง
กระตุ้นการ re-tweet
เมื่อตัวแทนมังกรฟ้า ทำการทวิตสิ่งที่อยากจะสื่อออกไปแล้ว ต่อมาควรกระตุ้นอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายที่อ่านแล้วอยาก re-tweet เหมือนกับการ share ในกลุ่ม facebook จะต้องคิดรูปแบบเนื้อหาให้สร้างสรรค์และดึงดูดใจให้อยากจะ re-tweet และต้องอยู่ในความสนใจจึงจะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย บอกต่อและจะกระจายอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็จะทำให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่อง คลิกมา สมัครตัวแทนมังกรฟ้า ก่อนขั้นตอนแค่ส่งชื่อ นามสกุลพร้อมเบอร์โทร จะได้ User name และ Pass wordจากคลังล๊อตเตอรี่ มีเงื่อนไขว่าคนที่จะสมัครต้องซื้อโควตาขั้นต่ำ 20 -100 ใบ แต่จะมีสลากให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายแสนใบ ใครสนใจสมัครตัวเเทนมังกรฟ้าแอดไลน์  @bluedragonapp