เมื่อโรคระบาดมาเยือน ควรเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ การรวมญาติใดๆ ให้เป็นการรวมญาติผ่านออนไลน์ โรคระบาดที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้อาจหยุดยั้งไว้ได้ ไม่เช่นนั้น จะแพร่หลายไปทั่ว มังกรฟ้าลอตเตอรี่ Pantip ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและสมาชิกในครอบครัวมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมถึงยาประจำตัว โปรดพิจารณาโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ จะพบปะติดต่อกับผู้อื่น และหาทางลดการพบปะติดต่อเหล่านั้น โดยหาทางช่วยให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้านได้ และไม่ออกไปยังพื้นที่สาธารณะ ฉะนั้น การซื้อสลากต้องเปลี่ยนเช่นกัน จากที่เคยไปล้อมซื้อสลากที่แผงเร่ มือใครต่อใครจับที่ซองพลาสติก คุยกันน้ำมูกน้ำลายกระเด็น คลิกฟิลเตอร์ มังกรฟ้าลอตเตอรี่ Pantip เลือกเลขชุด กี่ใบตามใจ ไม่ต้องไปแผงเร่ เพราะกลับมาต้องอาบน้ำชำระตัว ร้อน ฝนตก เปียกทั้งร้อนทั้งฝน นั่งในห้องแอร์เย็น ๆ นั่งกดตัวเลขแล้วรอทีมงานส่งรูป
ในกรณีที่ไม่อาจลดการพบปะติดต่อได้ โปรดพูดคุยกับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่เชื้อ
หลีกเลี่ยงที่ชุมนุมชนและสถานที่สาธารณะ รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆ และร้านอาหาร โดยเฉพาะกิจกรรมในพื้นที่ปิด
ในกรณีที่ไม่มีมาตรการเชิงรุกที่เป็นระบบในพื้นที่คุณ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเองในระดับประชาชนจะเป็นประโยคต่อทุกคน การค่อยๆ ขยายวงพื้นที่ปลอดภัยออกไปสามารถชะลอหรือหยุดการระบาดของโรคในพื้นที่ได้พื้นที่ปลอดภัยอาจเริ่มต้นจากคนในครอบครัวหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งเดียวกัน   สมาชิกของพื้นที่ปลอดภัยเดียวกันต้องเปิดเผยประวัติการเดินทางและสภาวะสุขภาพทั้งหมด และช่วยดูแลสุขภาพของกันและกัน
เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนร่วมมือได้เต็มที่ อาจต้องวางแผนร่วมกับที่ทำงาน โรงเรียน ครอบครัวและเพื่อนฝูง คุณอาจต้องขออนุญาตนายจ้างเพื่อทำงานอยู่ที่บ้านหรือลางาน แต่การคลิกมาที่ มังกรฟ้าลอตเตอรี่ Pantip นะสบาย@bluedragonapp