dragon rare 2
dragon rare 2

ธรรมเนียมไทยโบราณผู้ใหญ่จะมอบสิ่งมงคลยามเทศกาลสำคัญ ๆ เพื่อเสริมมงคลลูกหลาน ทั้งการงาน ความรัก เสริมบารมี และของขวัญมงคล เสริมดวงชีวิต แอทมินว่าได้เวลาแล้วที่พวกเราลูกหลานจะคลิกเว็บมังกรฟ้า เครื่องรางมงคลไว้เสริมดวงให้พ่อแม่เพื่อทดแทนบุญคุณ
บุญคุณอะไรทดแทนไม่สิ้น คือพระคุณพ่อแม่จะตอบแทนให้แน่ ต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่านตามที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า คนเราจะอยู่กันในโลกได้ดีก็ต้องอยู่ด้วย อามิสสงเคราะห์โดยมีธรรมสงเคราะห์ด้วย สำหรับอามิสสงเคราะห์นั้นในแต่ละครอบครัวก็เริ่มมาจากบิดามารดา คือคุณพ่อคุณแม่ของเรา และถ้าท่านให้ธรรมสงเคราะห์ด้วย ในบ้านเรือนในครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุข ลูกหลานก็มีความสามัคคีกัน ลูกหลานนั้นก็จะเอาอามิสสงเคราะห์และธรรมสงเคราะห์ ออกไปเผยแผ่ขยายกว้างขวางออกไปด้วย เมื่อแต่ละครอบครัวปฏิบัติได้ตามหลักอย่างนี้ประชาชนทั่วทั้งสังคมก็จะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุข คุณพ่อคุณแม่ ท่านได้ริเริ่มไว้แล้ว คือท่านได้ให้ทั้งอามิสสงเคราะห์และธรรมสงเคราะห์แก่ลูกหลาน ก็หวังว่าลูกหลานจะได้นำเอาอามิสสงเคราะห์ และธรรมสงเคราะห์นั้นไปเผยแพร่ให้ขยายกว้างขวางออกไป เพื่อความสุขความร่มเย็นทั้งในครอบครัวของเราด้วย มังกรฟ้า เครื่องรางมงคลทดแทนบุญคุณแทน ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยทำกิจธุระการงานของท่าน ดำรงวงศ์สกุลโดยเฉพาะด้วยการรู้จักรักษาน้ำใจของท่าน ให้ท่านได้ความสุขจากลูก เพราะพ่อแม่นั้น ท่านรักลูกเป็นที่สุด ท่านจึงฝากความสุขไว้ที่ลูกอย่างมาก ท่านอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม เมื่อลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม ท่านก็มีความสุข แอทมินว่าการ คลิกเว็บมังกรฟ้า เครื่องรางมงคลมีทั้งกระเป๋าสตางค์ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ และเครื่องรางมงคลพระพิฆเนศ คงทราบกันแล้วว่า พระเครื่องโบราณคุณค่าสูงเพราะคนไทยสมัยนั้น เชื่อว่าพระเครื่องขลังคือสิ่งมงคล ฉะนั้น คนไทยสมัยอยุธยาจะเลือกพระเครื่องขลังตามความเชื่อตนมอบแด่ลูกหลาน ไว้คุ้มครองชีวิต พระเครื่องนิยมมอบสมัยก่อน คือพระกริ่ง รุ่นต่าง ๆ ตามกำลังทรัพย์ผู้มอบ
ลูกทำได้อย่างที่ว่ามานี้ ก็ดีอย่างยิ่งแล้ว แต่ยังมีทางทำให้ดียิ่งกว่านี้อีก คือ ตอบแทนคุณพ่อแม่ในขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงแม้ว่าลูกจะรักพ่อแม่มาก ตั้งใจทะนุถนอมเลี้ยงท่านด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุบำรุงบำเรอให้พรั่งพร้อมสะดวกสบายอย่างบริบูรณ์ที่สุดไม่ให้ท่านต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยกระทบกระเทือนแม้แต่นิดเดียว คนไหนจะให้แหวนพ่อแม่ แหวนอัญมณีมูลค่าอาจไม่มาก แต่คนสมัยก่อนเชื่อว่าสร้างคุณค่าเรื่องดวงมงคลแก่ผู้รับ เช่น แหวนทับทิมจะเสริมบารมีการค้า ความรัก และแหวนมรกตจะเสริมดวงความมั่นคงการงาน สำคัญแหวนยังแสดงความสง่างามให้ผู้สวมด้วย พ่อแม่คนไหนอาชีพค้าขาย การสวมแหวนอาจไม่สะดวก เพราะเกิดหายโดยไม่รู้ตัว ทำไมไม่คลิกเว็บมังกรฟ้า เครื่องรางมงคลไว้เสริมดวงโดยเลือก กระเป๋าสตางค์สีเขียวเรียวยาวสักใบ ไว้ให้พ่อแม่ไว้ เสริมดวงค้าขาย

dragon rare 3
dragon rare 3

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการจะสนองคุณพ่อแม่นั้น แม้เราจะอุ้มท่านไว้บนบ่า ป้อนข้าวป้อนน้ำท่านอยู่บนบ่าของเรา เราไม่สามารถทดแทนคุณได้หมด สิ่งเดียวที่จะทดแทนคุณได้หมดก็คือทำให้พ่อแม่เห็นธรรมหรือบรรลุธรรม เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ถ้าเราทำให้ท่านบรรลุธรรมหรือเห็นธรรม เรายกระดับจิตวิญญาณท่านเลย ท่านจะสูงกว่าเดิม ดังนั้น ท่านให้กำเนิดเราในโลกนี้ แต่เราให้กำเนิดท่านในโลกใหม่ที่สูงกว่าจึงทำให้เราทดแทนคุณได้ทั้งหมดด้วยการ คลิกเว็บมังกรฟ้า เครื่องรางมงคลไว้เสริมดวงในขณะเดียวกันเราก็จะเป็นผู้มีพระคุณต่อพ่อแม่
การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำได้ยาก คือจะทดแทนคุณที่ท่านมีต่อเราทั้งหมดไม่ได้ เพราะพระคุณนั้นมีมากล้น แต่การยังให้ท่านตรัสรู้ธรรมเป็นพระอริยบุคคล ชื่อว่า ได้ทดแทนคุณท่านที่สมควร หากท่านศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราสามารถ ตอบแทนคุณของท่านได้ตามสมควร โดยเฉพาะการให้วัตถุสิ่งของที่ดีแก่ท่าน การให้ เงินทองแก่ท่าน การปรนนิบัติท่าน ช่วยเหลือรับใช้กิจการงานของท่านทุกอย่าง เมื่อท่านชราและป่วยไข้บางคนทำไม่ได้ แอทมินขอบอกว่าคลิกเว็บมังกรฟ้า เครื่องรางมงคล
ความรักของพ่อแม่คืออยากทำให้ลูกเป็นสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุขคือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข ตามปกติ การให้คือการสละหรือการยอมเสียไป ทั้งเวลาและเงินทอง แอทมินว่าหาเครื่องรางไว้ให้ท่านเพื่อให้เสริมดวงให้พ่อแม่เพื่อทดแทนบุญคุณบนเว็บ มังกรฟ้า เครื่องราง มงคลสิ

    ของขวัญไม่ใช่แค่ความหมายมงคลตามความเชื่อคนโบราณ เท่านั้นแต่คือเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิต ฉะนั้นธรรมเนียมและภูมิปัญญา จากคนโบราณ ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่คิดประยุกต์ใช้เวลาลูกหลานจะมอบอะไรให้พ่อแม่ และคนรักด้วย แล้วคุณล่ะคลิก มังกรฟ้า เครื่องราง แล้วจะมอบอะไรให้แก่พ่อแม่.